1 min de citit
Documente necesare obtinerii autorizatiei de construire

Documente necesare obtinerii autorizatiei de construire

Legea nr. 50/1991 29 iulie 1991

     Art. 2. - Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. Autorizatia de construire se elibereaza în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta lege.

Documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire :

     1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna)
2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului)
3. Cadastru pentru teren/imobil
4. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
5. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
6. daca este cazul si se solicita prin CU‚ Expertiza tehnica a constructiei existente
7. dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania

Nota:

* documentatia pentru CU se poate realiza si de arhitect

* expertiza tehnica se poate realiza de catre un inginer, expert tehnic autorizat nominalizat de beneficiar sau arhitect/inginer


la care se adauga:

     8. PAC / DTAC - Proiect (Documentatie tehnica) Autorizare de Construire - compus din:

          1. Partea de arhitectura
1. planurile tuturor nivelurilor sc. 1:100
2. plan invelitoare sc. 1:100
3. toate cele 4 fatade sc. 1:100
4. plan de situatie sc. 1:500
5. plan de incadrare in zona sc. 1:2000
6. cel putin o sectiune caracteristica sc. 1:100
7. memoriu general
8. memoriu tehnic de arhitectura
9. anexa cu toate caracteristicile cladirii
2. Verificare de proiect (arhitectura) - efectuata de un arhitect verificator, altul decat proiectantul general si fara legatura cu firma de proiectare ce a intocmit proiectul.
3. Partea de structura - intocmita de catre un inginer structurist autorizat
1. plan fundatie sc. 1:100
2. detalii de fundatie sc. 1:10
3. memoriu tehnic de structura
4. Verificare de proiect (structura) - efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fara legatura cu firma de proiectare ce a intomit proiectul de structura.
5. Parte de instalatii (electrice, sanitare, termice)
1. scheme functionale
2. memorii tehnice de specialitate (electrica, sanitare, termice)

Dupa intocmirea proiectului se vor realiza fisele tehnice (optional intregul dosar) pentru obtinerea avizelor exprimate prin Certificatul de Urbanism (apa, canalizare, electrica, etc), avize ce se vor obtine de la fiecare autoritate in parte si care revin in sarcina beneficiarului sau contra cost arhitectului sau unei firme specializate.

Conform legislatiei in vigoare PAC / DTAC (proiectul pentru autorizare de construire) este un extras din Proiectul tehnic.

Cu toate ca Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii specifica faptul ca nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, in practica, autoritatea emitenta a Certificatului de urbanism poate cere completarea documentatiei cu acest act.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.